logo dijkgraaf advocaten

Welkom

Informatievoorziening studenten

Deze website is een initiatief van Advocatenkantoor Dijkgraaf te Den Haag en is opgericht vanwege het ontbreken van een duidelijke informatievoorziening over de rechtspositie van studenten. De website richt zich op studenten in het hoger onderwijs.

In de praktijk blijken veel studenten niet te weten welke rechtspositie zij hebben. Die rechtspositie zou met de invoering van de zogenoemde Wet Versterking Besturing in 2010 verbeterd moeten zijn, maar de praktijk leert dat studenten dit vaak niet zo ervaren. Al in het eerste studiejaar worden zij met besluiten zoals het bindend studieadvies geconfronteerd. Besluiten waartegen een formele rechtsgang openstaat, die vaak niet of onvoldoende bekend is. Daarom leggen studenten zich vaak neer bij beslissingen die hun opleiding betreffen, terwijl er mogelijkheden zijn deze aan te vechten. Bij besluiten omtrent het bindend studieadvies of het zogenoemde Iudicium Abeundi kan dit zelfs het verschil betekenen tussen het moeten staken of het kunnen voortzetten van de opleiding .

Loket Studentenrecht probeert u wegwijs te maken in de geldende regelingen, de te voeren procedures en de betekenis van de besluiten waarmee u tijdens uw studie geconfronteerd kan worden. De rechtsbescherming van studenten staat daarbij steeds centraal.

Bereikbaarheid

U kunt deze website bereiken via de volgende urls:

http://onderwijsrecht.dijkgraafadvocaten.nl
http://www.loketstudentenrecht.nl
http://www.loketonderwijsrecht.nl