logo dijkgraaf advocaten

Boete voor late inschrijving tentamens onwettig

Volgens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker is het onderwijsinstellingen niet toegestaan een boete in rekening te brengen aan studenten die zich niet tijdig voor een tentamen hebben ingeschreven. De minister zegt hierover:” Op grond van de WHW is dit niet toegestaan. Na inschrijving en betaling van het collegegeld hebben studenten recht op bepaalde voorzieningen waaronder het kunnen afleggen van tentamens.”

Dit betekent nog niet dat studenten die zich te laat hebben ingeschreven voortaan alsnog kostenloos aan het tentamen mogen deelnemen. “Studenten die zich te laat inschrijven moeten een periode wachten voordat zij het tentamen kunnen afleggen“, aldus de minister.

De reactie van de minister naar aanleiding van de vragen van het Kamerlid Mohandis (PvdA) over het bericht ‘Dure tentamens in Leiden’ hebben de bewuste onderwijsinstelling(en) doen besluiten een inschrijving na de daarvoor bedoelde periode niet langer toe te staan. Studenten menen hiervan de dupe zijn geworden. Het betalen van een boete is niet zozeer het probleem, zolang die boete maar betaalbaar en proportioneel is. Er is nog geen alternatief voor de boeteregeling bedacht.

Bron: Beantwoording Kamervragen over bericht ‘Dure tentamens in Leiden’, 11 maart 2014