logo dijkgraaf advocaten

Brief secretaris CBE is nog geen uitspraak

Een student aan de Haagse Hogeschool gaat in beroep tegen een negatief bindend studieadvies. Omdat dit beroep niet tijdig wordt ingediend, wordt het beroep van de student niet ontvankelijk verklaard door het College van Beroep voor de Examens. Dit wordt aan de student medegedeeld in een brief afkomstig van de secretaris van het College. De student wordt verder niet in de gelegenheid gesteld een mondelinge toelichting te geven.

De student is het hier niet mee eens en gaat in beroep bij het CBHO. In de procedure wordt betoogd dat de brief van de secretaris geen uitspraak is in de zin van de WHW. Voorts wordt betoogd dat het College niet had mogen afzien van het horen van de student nu het beroep niet-ontvankelijk was verklaard en niet kennelijk niet-ontvankelijk.

Het CBHO stelt de student in het gelijk en draagt het College op alsnog te beslissen op het beroep van de student. Dit kan niet alvorens de student in de gelegenheid is gesteld zijn beroep en de ontvankelijkheid daarvan mondeling toe te lichten.

Bron: CBHO 12 maart 2015, nummer 2014/255