logo dijkgraaf advocaten

Inholland veroordeeld tot betaling van € 30.000,– aan schade

In een (tussen)arrest van 17 februari 2015 is door het gerechtshof geoordeeld dat Inholland toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de onderwijsovereenkomst (zie ook het volgende nieuwsbericht). Partijen verschilden van inzicht over de schade die uit deze toerekenbare tekortkoming voortvloeit en de toepasselijkheid van de Letselschade Richtlijn Studievertraging in dit soort kwesties.

Het gerechtshof heeft geoordeeld dat de richtlijn niet onverkort van toepassing is, doch dat die een gezichtspunt kan bieden. De als gevolg van de studievertraging geleden inkomensschade wordt vervolgens geschat op een bedrag van € 16.000,– netto. De totale schadevergoeding voor één jaar vertraging komt daarmee neer op een bedrag van meer dan € 30.000,– netto.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 11 augustus 2015 (zaaknummer 200.129.817/01)