logo dijkgraaf advocaten

Jurisprudentie

Jurisprudentie

• Rechtbank Amsterdam, 3 maart 2014

ECLI:NL:RBAMS:2014:937

Een studente van de Hogeschool van Amsterdam dwingt in kort geding bij de kantonrechter alsnog inschrijving en toelating tot de opleiding International Business and Management Studies (IBMS) af. Omdat zij niet in het bezit was van een werkende DigiD, heeft de studente zich tot de studentenadministratie gewend met het verzoek haar handmatig in te schrijven. Nadat dit verzoek in eerste instantie geweigerd was, is besloten haar alsnog tot de opleiding toe te laten. Het verzoek is door de administratie echter niet correct ingediend, waardoor de studente niet per 1 september 2013, maar pas per 1 oktober 2013 kon worden ingeschreven. De consequentie hiervan is dat de hogeschool geen bekostiging voor de studente ontvangt. Dit heeft haar doen besluiten de studente toch niet in te schrijven.

De studente kon zich niet met deze gang van zaken verenigen en heeft tegen het besluit tot weigering van het College van Bestuur bezwaar gemaakt. Omdat de procedure bij de geschillenadviescommissie te lang op zich liet wachten, heeft de studente besloten de zaak in kort geding aan de kantonrechter voor te leggen. De kantonrechter volgt de studente in haar stelling dat de hogeschool haar had moeten inschrijven en kent aan haar een schadeloosstelling toe. De hogeschool dient de studente alsnog binnen drie dagen na betekening van het vonnis in te schrijven en de toegang tot het onderwijs te verschaffen. Doet de hogeschool dit niet, dan wordt door haar een dwangsom verbeurd.