logo dijkgraaf advocaten

Student zelf verantwoordelijk voor controle op plagiaat medestudent

Een studente aan Hogeschool Inholland is het niet eens met de beoordeling van een door haar gevolgde onderwijseenheid.
Zij maakt bezwaar en raakt in een procedure terecht die meer dan twee jaar duurt. Uiteindelijk bereikt de studente dat haar opdracht nogmaals wordt nagekeken. Dan wordt geconstateerd dat er plagiaat is gepleegd. Aan de studente wordt een maatregel opgelegd.

De studente kan zich niet met de opgelegde maatregel verenigen. Allereerst is zij van mening dat een maatregel niet meer kan worden opgelegd omdat de opdracht al meer dan twee jaar geleden is ingediend en beoordeeld. Zij acht dit in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel. Ten tweede is zij van mening dat haar niets verweten kan worden omdat zij de opdracht mocht maken met een medestudent en het bewuste stuk door die medestudent is opgesteld. De studente heeft aangevoerd dat niet van haar verwacht kon worden dat zij het stuk (bij het ontbreken van daartoe aangewezen middelen als een plagiaatscanner) op inhoud zou controleren. De medestudent is overigens afgestudeerd en tegen hem zijn(daarom) geen maatregelen getroffen.

Het CBHO gaat aan de argumenten van de studente voorbij. Indien twee studenten samenwerken zijn zij voor het werk van de medestudent verantwoordelijk. De studente had het werk van de medestudent dus moeten controleren. Dat zij dit niet heeft gedaan dient voor haar risico te komen. Voorts volgt het CBHO de studente niet in haar stelling dat er sprake is van een schending van het vertrouwensbeginsel. De frauderende student moet zich er dus van bewust zijn dat er een risico bestaat dat een cijfer in een later stadium bij constatering van fraude alsnog ongeldig wordt verklaard en dat alsnog een sanctie wordt opgelegd.

Bron: CBHO 14 juli 2014, nummer 2014/110