logo dijkgraaf advocaten

Studiekeuzecheck geldt ook voor studenten die van studie switchen

Het CBHO heeft onlangs geoordeeld dat de studiekeuzecheck, die sinds dit studiejaar is ingevoerd, ook verplicht is voor studenten die van studie switchen.

Een student die reeds enige jaren de opleiding Taalwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen volgt, wil zich inschrijven voor de opleiding Rechtsgeleerdheid.  Hij meldt zich na 31 juli 2014 aan zodat hij niet meer aan de studiekeuzeactiviteiten kan deelnemen. Volgens de student staat dit niet aan een toelating tot de opleiding in de weg nu hij reeds een opleiding volgt en de bepaling in de WHW ziet op studenten die zich voor het eerst voor een opleiding inschrijven.

Volgens het CBHO is het de bedoeling van de wetgever geweest de studiekeuzeactiviteiten voor alle groepen aspirant-studenten te laten gelden. Het verzoek om een voorlopige voorziening wordt daarom afgewezen en de kans dat het beroep in de bodemprocedure alsnog gegrond wordt verklaard is niet groot.

Bron: CBHO 17 oktober 2014, nummer 2014/197.1