logo dijkgraaf advocaten

Veel studenten de dupe van strenge inschrijvingsvoorwaarden

Dit studiejaar (2015-2016) zijn veel studenten de dupe geworden van strenge inschrijvingsvoorwaarden.
Om als student te kunnen worden ingeschreven, dient aan een aantal voorwaarden te zijn voldaan. Zo mag de student geen openstaande schulden hebben en moet vóór 31 augustus een machtiging tot afschrijving van het collegegeld worden gegeven.

In de praktijk loopt het geregeld op die machtiging stuk en wordt deze essentiële stap vergeten. Als in september alsnog wordt getracht de machtiging te bevestigen is het te laat en weigert de onderwijsinstelling de inschrijving te voltooien. Hier worden geregeld procedures over gevoerd. In vrijwel alle gevallen leidt dit niet tot een positieve uitkomst en zal de student een jaar van het onderwijs verstoten zijn. Dit wordt nog eens bevestigd met een recente uitspraak van het CBHO van 16 oktober 2015.

Soms wil een beroep op de hardheidsclausule baten. Er zal dan sprake moeten zijn van omstandigheden die rechtvaardigen dat een student ondanks het niet (tijdig) voldoen aan de voorwaarden wordt ingeschreven. In andere gevallen zit er niets anders op dan een jaar wat anders te doen. Het is dus van essentieel belang het verzoek om inschrijving tijdig te voltooien.